Kết quả với từ khóa "bai du thi tim hieu luat PCMT sua doi"

bai du thi tim hieu luat PCMT sua doi

. về các giá trị về tinh thần, thi u ý trí quyết tâm, mất niềm tin vào cuộc sống. − Về tâm lý: không có khả năng suy nghĩ, tư duy, trí nhớ giảm, mất phương. nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày, tháng, năm nào? Bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào? Trả lời : Luật sửa đổi, bổ sung một số
 • 7
 • 643
 • 0

Bài dự thi tìm hiểu luật PC Ma túy và sửa đổi bổ sung

. Bài dự thi tìm hiểu luật phòng, chống ma tuý; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma tuý Câu 1: Luật sửa đổi bố sung một số. sng trong thi gian cai nghin. Câu 8: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý sau khi chấp hành xong thời gian cai ...
 • 6
 • 661
 • 0

Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC

Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC . vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCCPHẦN ITÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY3Đơn vị dự thi. giao.6Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu ...
 • 22
 • 12,620
 • 19

Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới và bạo lực gia đình

. Mai 2 Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới và luật Bạo luật gia đình d) Ngn cn vic thc hin quyn, ngha v trong quan h gia ỡnh gia ụng, b v chỏu; gia cha,. ngi cú hnh vi bo lc gia ỡnh : Trần Thị Phơng Mai 3 Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới và luật Bạo luật gia đình 1. ...
 • 6
 • 1,605
 • 7

BÀI dự THI tìm HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG bộ

Câu 1: Đồng chí hãy cho biết Luật giao thông đường bộ năm 2008 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày, tháng, năm nào? Có hiệu lực ngày, tháng, năm nào?Trả lời: Sau 5 lần Dự thảo cùng tham gia của 71 cơ quan bộ, ngành có liên quan và cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và địa phương, đồng thời cũng lấy ý kiến đóng góp của tầng lớp nhân dân, đến ngày 13 – 11 – ...
 • 7
 • 5,667
 • 37

bai du thi tim hieu luat ATGT

. Nam thông qua ngày tháng năm nào? Có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm nào? Câu 2: Đồng chí cho biết nội dung cơ bản của Luật giao thông đường bộ năm. chí chúng ta phải làm gì để giảm thi u ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông đường bộ ở nước ta hiện nay? 1 ĐÁP ÁN BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG
 • 10
 • 987
 • 1

Bai du thi Tim hieu luat GTDB2008

. VIII. Điều khoản thi hành, gồm 2 điều (Điều 88, Điều 89) Chương này quy định về hiệu lực thi hành của Luật và quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nâng độ tuổi tối thi u của người lái xe ô tô chở người từ 10-30 chỗ ngồi tăng từ 21 tuổi (theo Luật năm 2001) lên là 24 tuổi, tuổi tối thi u của người lái
 • 17
 • 660
 • 1

Bai-du-thi-tim-hieu-Luat-Phong-chong-ma-tuy TH QUang Minh.doc

. Quảng Minh năm học: 2009 – 2010 Website http://violet.vn /th- quangminh-thanhhoa/ 1. Giáo dục th nh viên trong gia đình, th n nhân về tác hại của ma tuý và th c. ngăn chặn th nh viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma tuý; 2. Th c hiện đúng chỉ định của th y thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng th n để chữa
 • 9
 • 892
 • 2

Bài dự thi "Tìm hiểu luật phong , chông ma túy ..."

. ………………………………………………………… BÀI DỰ THI Tìm hiểu luật phong, chống ma túy, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống ma túy Câu 1: Luật sửa đổi, bổ sung một. đây: 1, Trồng cây có chứa chất ma túy. 2, Sản xuất, tàng tr , vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử l , trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, ...
 • 4
 • 1,087
 • 5

Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuy HIV/AIDS

. ********************** bài dự thi bài dự thi tìm hiểu luật phòng, chống ma túy: luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng, chống mA túy Ngời tham gia dự thi: Phạm. khi cần thi t để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma tuý. Câu 4 Câu 4: Luật Phòng, chống ma túy quy ...
 • 5
 • 1,007
 • 1

BÀI DỰ THI "TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY"

. quan, tổ chức trong công tác phòng, chống ma túy như thế nào? Trả lời: 1 Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy… Luật phòng, chống ma túy quy định trách nhiệm. về phòng, chống ma tuý; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học 2 Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy…
 • 7
 • 2,285
 • 6

Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý(Stầm)

. BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (Về lĩnh vực cai nghiện phục hồi) Câu 1: Luật. hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Câu 2: Luật phòng, chống ma túy quy định những hành vi nghiệm cấm nào? Trả lời : Luật phòng, chống ...
 • 8
 • 463
 • 0

Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý

. Bài dự thi: TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TUÝ, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TUÝ Họ và tên : …………………… Trường. nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý; 9. Các hành vi trái phép khác về ma tuý. C â u 3 : Luật phòng, chống ma túy quy đònh trách nhiệm
 • 5
 • 354
 • 0

Bai du thi tim hieu luat phong chong ma tuy

. HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TUÝ BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (Về lĩnh vực cai. của nghiện ma tuý thể hiện ra sau ? Các biểu hiện thường gặp ở người vừa sử dụng ma tuý : Sau khi người sử dụng ma tuý vừa sử dụng xong một liều ma tuý thì
 • 7
 • 480
 • 0

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐINH (10/2010)

. mức độ thi t hại của bạo lực cũgn như sựu can thi p của các cơ quan chức năng. Theo ý kiến của bản thân tơi để phòng chóng bạo lực gia đình trong giai đoạn. tác phòng chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, trong đó có việc tích cực triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới và chốnh bạo lực gia
 • 11
 • 1,675
 • 7

bai du thi tim hieu luat ohong chong ma tuy

. ********************** BÀI DỰ THI BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY: LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY Người tham gia dự thi: Dương. Câu 4 Câu 4: Luật Phòng, chống ma túy quy định thế nào là người nghiện ma túy ? 1. Người nghiện ma tuý là người sử dụng ...
 • 4
 • 311
 • 0

Bài dự thi tìm hiểu luật thuế thu nhập cá nhân

. Luật thu TNCN những khoản thu nhập thu nhập Theo quy định của Luật thu TNCN những khoản thu nhập thu nhập chịu thu là: chịu thu là: Thu nhập chịu thu . Câu 4) Câu 4) Luật thu thu nhập cá nhân quy định kỳ tính thu đối với cá nhân cư Luật thu thu nhập cá nhân quy định kỳ tính thu đối với cá nhân cư trú
 • 8
 • 470
 • 2

Tài liệu Bài dự thi tìm hiểu luật thanh niên ppt

. tượng thanh niên gồm thanh niên dân tộc thi u số, thanh niên xung phong, thanh niên tài năng, thanh niên khuyết tật, tàn tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh. với những thanh niên dân tộc thi u số, thanh niên xung phong, thanh niên có tài năng, thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau
 • 6
 • 1,109
 • 9

bài dự thi tìm hiểu luật biên giới quốc gia

. nhân dân khu vực biên giới trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. b) Huy động các ngành, các địa phương hướng về biên giới, tích cực tham gia xây dựng tiềm lực. dịch cột mốc biên giới, dấu hiệu đường biên giới, biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới, vùng cấm. 2. Làm thay đổi dòng chảy sông, suối biên giới. 3. Xâm canh, xâm cư qua biên ...
 • 8
 • 632
 • 2
1 2 3 4 .. >