Kết quả với từ khóa "Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao và ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô 2"

HỆ THỐNG TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO và ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH và xử lý dữ LIỆU

... zetabytes, đặt yêu cầu toán xử lý liệu lớn mà hệ thống xử lý truyền thống đáp ứng được, cần có hệ thống tính tốn hiệu cao Hệ thống tính tốn hiệu cao thực tính tốn song song nhiều phần tử tính tốn cho phép... điểm hệ thống tính tốn hiệu cao 1.2.1.Định ...
 • 114
 • 173
 • 2

Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao và ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô 2

Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao và ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô 2 . Nghiên cứu các Hệ thống Tính toán lưới, Tính toán hiệu năng cao và ứng dụng ...
 • 171
 • 632
 • 2

Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao và ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô

Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao và ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô . Nghiên cứu các Hệ thống Tính toán lưới, Tính toán hiệu năng cao và ứng dụng mô ...
 • 171
 • 572
 • 0

tiểu luận: NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN TRONG ẢNH SỐ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM GIẤU TIN BẢO VỆ LOGO DOANH NGHIỆP pdf

. TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN TRONG ẢNH SỐ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM GIẤU TIN BẢO VỆ LOGO DOANH NGHIỆP” . Thị Minh Ngọc NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN TRONG ẢNH SỐ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM GIẤU TIN BẢO VỆ LOGO DOANH NGHIỆP Chuyên
 • 29
 • 1,008
 • 1

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN PHÔI LÚA MÌ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM " pdf

. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 1 NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN PHÔI LÚA MÌ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM THE. phương pháp bảo quản phôi lúa mì và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm Tuyển tập Báo cáo Hội nghị ...
 • 6
 • 940
 • 3

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT - NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP MẠNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG DỰA TRÊN SNORT

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN .............................................................................................................. 1MỤC LỤC ........................................................................................................................ iiDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................................... ivDANH SÁCH HÌNH VẼ ...
 • 69
 • 735
 • 3

Nghiên cứu công nghệ truy cập gói tốc độ cao và ứng dụng vào mạng viettel

... hướng công nghệ năm • Tập trung vào nghiên cứu công nghệ truy nhập gói tốc độ cao cao ( HSPA ), kĩ thuật sử dụng nhằm đảm bảo yêu cầu truy cập tốc độ cao cho đường xuống đường lên • Ứng dụng kĩ... thuật mạng Viettel Nội dung luận văn bao gồm : Mở đầu: Giới thiệu chung công nghệ truy cập gói tốc độ cao, vấn đề nghiên ...
 • 121
 • 206
 • 0

Nghiên cứu phương pháp tấn công Chuẩn mật mã khối (DES) nhờ hệ thống tính toán hiệu năng cao

Nghiên cứu phương pháp tấn côngChuẩn mật mã khối (DES) nhờ hệ thống tính toán hiệu năng cao . 1 Nghiên cứu phương pháp tấn công Chuẩn mật mã khối (DES) nhờ hệ thống tính toán hiệu năng cao Researching on cryptanalytic. đề tài: Nghiên cứu phƣơng pháp thám mã Chuẩn mật mã DES ...
 • 17
 • 571
 • 1

Nghiên cứu một số vấn đề về thị trường điện và ứng dụng tính toán giá truyền tải cho hệ thống truyền tải điện của EVN

. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN ĐÌNH PHÚC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VÀ ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN GIÁ TRUYỀN TẢI CHO HỆ THỐNG TRUYỀN. hạ tầng, giá truyền tải và ứng dụng tính giá truyền tải cho hệ thống truyền tải ñiện của EVN) . - 4 - 3. MỤC ĐÍCH ...
 • 11
 • 511
 • 0

Nghiên cứu phương pháp tấn công chuẩn mật mã khối (DES) nhờ hệ thống tính toán hiệu năng cao

. rõ Bản mã Mã hoá mã khối Khoá Bản rõ Bản mã Mã hoá mã khối Khoá Bản rõ Bản mã a. Mã hoá Giải mã mã khối Khoá Bản mã Bản rõ Giải mã mã khối Khoá Bản mã Bản rõ Giải mã mã khối Khoá Bản mã Bản. chọn đề tài: Nghiên cứu phƣơng pháp thám mã Chuẩn mật mã DES nhờ hệ thống tính toán hiệu năng cao . Trong phạm vi ...
 • 76
 • 374
 • 0
1 2 3 4 .. >