Kết quả với từ khóa "Giáo trình Flash - Tin học cơ sở V2 0"

Giáo trình Flash - Tin học cơ sở V2.0

. 3/ 200 2: M. Flash MX (6)  9/ 200 3: M. Flash MX 200 4 (7)  9/ 200 5: M. Flash 8 (Basic & Pro)  4/ 200 7: Adobe Flash CS3 Professional (9)  200 8: Adobe Flash. THIỆU VỀ FLASH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bài giảng tin học cơ sở Bài giảng Tin học cơ sở ...
 • 204
 • 616
 • 8

Giáo trình Word - Tin học cơ sở V2.0

. THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bài giảng tin học cơ sở Soạn thảo văn bản với Winword Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường. Tin học cơ sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 18 3.1.5 Bài thực ...
 • 101
 • 514
 • 2

Giáo trình Powerpoint - Tin học cơ sở V2.0

. 5 - Power Point KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bài giảng tin học cơ sở 2 Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa Công nghệ thông tin -. 20 Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 20 5.1. ...
 • 66
 • 551
 • 3

Giáo trình Internet - Tin học cơ sở V2.0

. mạng  Trình duyệt web : chương trình hiển thị siêu văn bản Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 14 Trình. truyền) hoặc vô tuyến (ăng- ten thu/phát) Cáp đồng Cáp quang Ăng-ten Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa Công nghệ thông tin - ...
 • 42
 • 468
 • 1

Giáo trình Windows - Tin học cơ sở V2.0

. Phần 2 - Hệ điều hành Windows KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bài giảng tin học cơ sở Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa Công. cơ bản Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 17 2.1. ...
 • 92
 • 417
 • 0

Giáo trình Internet - Tin học cơ sở Version 2

. MẠNG INTERNET KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bài giảng tin học cơ sở Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường. đồ Internet Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà ...
 • 42
 • 443
 • 2

Giáo trình Cơ sở máy tính - Tin học cơ sở V2.0

. phần cơ bản Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 9 Máy tính có mặt khắp nơi Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa. trong máy tính  1.5. Thông tin cần biết khi mua máy tính Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa Công ...
 • 116
 • 458
 • 2

Giáo trình Flash video - Tin học cơ sở Version 2

. THIỆU VỀ FLASH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bài giảng tin học cơ sở Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường. Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 3 ...
 • 204
 • 443
 • 10

Giáo trình tin học cơ sở

1.1 Destop, Icons và TaskBarMàn hình Window được xem như là Desktop (Bàn làm việc). Trên Desktop có các Icons (Các biểu tượng), các Icons là sự thể hiện đồ họa các đối tượng trên Windows: ổ đĩa, file, thư mục và mạngPhía dưới màn hình có thanh ngang gọi là Taskbar. Bên trái thanh Taskbar là nút Start, bên phải Task bar có một cửa sổ nhỏ gọi là Tray. Trên Tray là một ...
 • 132
 • 1,389
 • 6

Giao trinh tin hoc co so

. TIN HỌC CƠ SỞ PGS.TS. Mai Văn Trinh maitrinh@vinhuni.edu.vn maitrinhdhv@yahoo.com Tel: 093.450.6886 CHƯƠNG I: HỆ ĐIỀU. nhất; với giao diện thân thiện, dễ sử dụng. WINDOWS có giao diện đồ họa (GUI – Graphics User Interface). Nó dùng các phần tử đồ họa như: biểu tượng (Icon),
 • 30
 • 694
 • 4

Giáo trình tin học cơ sở phần lập trình trên ngôn ngữ C ppt

. trình C đư c viết thành c c hàm, c c hàm này c thể sử dụng lại trong c c ứng dụng kh c. Với c c đ c điểm trên C là ngôn ngữ tốt cho vi c h c lập trình, . Bảng chữ c i: Mọi ngôn ngữ lập trình đều đư c xây dựng từ một bộ kí tự nào đó và c c quy t c trên đó để xây dựng c c từ, c c câu lệnh và c u tr c chương trình.
 • 95
 • 1,039
 • 3

Giáo trình tin học cơ sở A pot

. // Phan khai bao cac bien toan cuc, nguyen mau ham int x, y; void Nhap(int &); // Prototype ham Nhap int TinhTong(int, int); // Protytype ham TinhTong // Phan dinh nghia ham main void. main() { int a, b, tong; Nhap (a) ; Nhap(b); tong = TinhTong (a, b); printf(“Tong cua a va b la %d.”, tong); } // Phan mo ta cac ham void Nhap(int &n) { printf(“Nhap. ...
 • 92
 • 427
 • 1

Giáo trình tin học cơ sở phần lập trình ngôn ngữ trên C pot

. kh c. Với c c đ c điểm trên C là ngôn ngữ tốt cho vi c h c lập trình, hơn nữa sau này chúng ta c n c thể tiếp c n với lập trình hướng đối tượng, và một trong những ngôn ngữ lập trình chúng. • Bảng chữ c i: Mọi ngôn ngữ lập trình đều đư c xây dựng từ một bộ kí tự nào đó và c c quy t c trên đó để xây dựng c c từ, c c câu lệnh và c u tr c chương trình. Ngôn ngữ lập ...
 • 95
 • 1,125
 • 0

GIÁO TRÌNH TIN học cơ sở dữ LIỆU

... Nhu c u: tin h c hóa cơng tác qu n lý ̈ ̈ D li u: nh ng thơng tin ta mu n l u tr s d ng l i Qu n lý d li u th c t : ̈ ̈ Vi c tin h c hóa đ n v th ng th c hi n đ c l p v i v th i gian, cơng c n... ch bi u di n “ki u m u tin o” Thành ph n: ̈ Lo i m u tin: gi ng khái ni m m u tin mơ hình d li u m ng ̈ Lo i m i liên h : Ki u liên h phân c p, theo cách: Gi a lo i ...
 • 372
 • 314
 • 0

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CƠ SỞ PHẦN LẬP TRÌNH TRÊN NGÔN NGỮ C

... 0 kh c kh c 0 kh c kh c e C c phộp toỏn thao t c trờn bit Trong ngụn ng C cú nhúm c c toỏn t m thao t c ca nú thc hin trờn tng bit ca c c toỏn hng v chỳng c gi l c c toỏn t trờn bit, c c toỏn... tiờn c c toỏn t Trong biu thc c th c nhiu toỏn t, vy iu gỡ giỳp cho chng trỡnh dch thc hin c c toỏn t mt c ch ỳng n? Trong c c biu thc nu c c c cp (), thỡ nú s quyt nh th t thc hin c c ...
 • 95
 • 845
 • 0
1 2 3 4 .. >