Kết quả với từ khóa "đánh giá kết quả thực tập của gvhd"

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp

Một số giải pháp nâng cao, chất lượng, đánh giá, kết quả học tập , sinh viên,hình thức trắc nghiệm, khách quan, trường TCYT Đồng Tháp . đánh giá kết quả học tập của sinh viên. *Đối tượng nghiên cứu: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên bằng ...
 • 86
 • 801
 • 3

giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan

Đánh giá kết quả học tập là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo, là một trong những yếu tố quyết định chất lượng đào tạo. . giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài: Đánh giá kết quả. ...
 • 87
 • 945
 • 4

Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường CDDSPTW

Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục . XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ DỰA TRÊN MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT VÀ ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ WEBSITE TMĐT......40 4.1 Môi trường xây dựng công cụ đánh giá. .....................................................40. phải dựa trên các chuẩn đánh giá giống như đánh giá chất lượng phần mềm đó là chuẩn ISO/IEC 9126. Chuẩn ...
 • 64
 • 694
 • 3

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp:- Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp. ppt

. TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. ---------- Báo cáo tốt nghiệp Đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới. luận của đề tài. - Chương II: Cơ sở thực tiển. - Chương III: Giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới ...
 • 88
 • 698
 • 0

Tài liệu Tiểu luận - giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan pdf

. nghiệm khách quan. - Đề ra các giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá kết quả học tập của sinh viên bằng hình thức trắc nghiệm khách quan. . cứu: Nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên thông qua tmột số giải pháp tổ chức đánh giá bằng hình ...
 • 88
 • 840
 • 1

Tài liệu TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG docx

. 1 TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG (Lưu hành nội bộ) Đổi mới kiểm tra, đánh. Đề kiểm tra học kì cấp Tiểu học (NXB Giáo dục, 2008). Tài liệu Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học theo Chuẩn kiến thức, kĩ
 • 193
 • 1,252
 • 3

Báo cáo " Đổi mới phương thức tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội " docx

. TạpchíKhoa học ĐHQGHN,Khoa học XãhộivàNhânvăn25(2009)26‐32 26 Đổi mới phương thức tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở Đại học Quốc. giữa ĐHQGHN với các trường đại học khác ngoài ĐHQGHN. 3. Đánh giá phương thức tổ chức kiểm tra đánh giá mới Phương thức KTĐG mới có những ưu điểm ...
 • 7
 • 813
 • 5

SKKN biện pháp tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn toán tiểu học

. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG MÔN TOÁN TIỂU HỌC Phần mở đầu Việc tổ chức thực hiện và đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả. phương pháp kiểm tra đánh giá người học, trong đó kiểm tra đánh giá kết quả học ...
 • 21
 • 900
 • 1

skkn chỉ đạo tổ chức thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các môn khoa học xã hội nhân văn ở trường trung học phổ thông.

. NGHIỆM CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Kiểm tra. " ;Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập các môn khoa học xã hội nhân văn ở các trường phổ thông& quot; ...
 • 27
 • 721
 • 0

Đề cương: “KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 11 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN HÓA HỌC” ppsx

. Đề cương nghiên cứu đề tài khoa học “KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 11 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN HÓA HỌC” 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay trên thế giới khoa học kỹ. đó đề tài nghiên cứu là “ kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 11 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ...
 • 3
 • 762
 • 3

Luận văn thạc sỹ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẮNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤCNGUYỄN THỊHẠNH NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢHỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẮNG SƯPHẠM TRUNG ƯƠNGLUẬN VĂN THẠC SĨQUẢN LÍ GIÁO DỤC HÀ NỘI NĂM 2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT ...
 • 151
 • 700
 • 3

Thực trạng hệ thống đánh giá kết quả học tập và biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

. %=*%-1,R'(A"2C9 71Z'#/,B% Đánh giá kết quả kiểm tra giữa kì >BA91,&4%4_ b91,J=T%1#F 1B0(4NF'(%CAJ9 ...
 • 11
 • 360
 • 0

ĐỀ TÀI: Đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng cách phối hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan

. trắc nghiệm khách quan để đề xuất sự phối hợp giữa hai hình thức này. 2 2. Xây dùng bộ đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng cách phối hợp giữa hai hình thức tự luận và trắc nghiệm. CỨU Mục đích của luận văn này là đề xuất sù phối hợp hai hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan trong việc đánh ...
 • 85
 • 709
 • 2

Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng (chủ đề kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm)

. đề tài: Tuyển chọn - xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng (Chủ đề: Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm) . 2 Kim loại kiềm- Kim loại kiềm thổ và Nhôm theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. 10 - Thiết lập ma trận đề kiểm tra và xây dựng đề thi từ hệ thống bài ...
 • 122
 • 272
 • 0

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn hoá học

... hướng đổi đánh giá kết học tập môn Hóa Học 1.2.3.1 Mục tiêu đánh giá Đánh giá kết học tập hóa học học sinh cần vào mục tiêu môn hoá học lớp 10 THPT Đánh giá kết học tập hoá học học sinh cần đảm... số Ngoài có đề 100 % TNKQ - Kết hợp đánh giá giáo viên tự đánh ...
 • 94
 • 305
 • 0

Kiểm tra đánh giá kết qủa học tập của học sinh lớp 11 theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn

... hỡnh thc kim tra ming, kim tra 10, 15 phỳt, kim tra 45 phỳt vi kim tra cui hc kỡ v cui nm Chng Thit k kim tra 2.1 Quy trỡnh thit k kim tra Bc 1: Xỏc nh mc ớch bi kim tra, ỏnh giỏ da theo chun... theo chng trỡnh SGK mi, thỡ vic kim tra ỏnh giỏ theo chun kin thc k nng cú mt vai trũ quan trng Do ú ti nghiờn cu l: Kim tra ỏnh giỏ kt qu hc ca hc sinh lp 11 theo chun kin thc, k nng mụn: Húa... Thit ...
 • 94
 • 293
 • 0

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 12 theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn hoá học

... - Đánh giá kĩ bản: Kĩ học tập tích cực môn hoá học, kĩ thực hành hoá học, kĩ vận dụng (kĩ giải số loại tập hoá học tập hoá học tổng hợp) - Đánh giá mức độ biết, hiểu, vận dụng kiến thức kĩ hoá. .. kết học tập môn Hóa Học 1.1 Mục tiêu đánh giá Đánh giá kết học tập hóa học học ...
 • 68
 • 292
 • 0
1 2 3 4 .. >