Bộ sưu tập: "Đề thi GMAT"

GMAT là một bài đánh giá tiêu chuẩn mà giúp cho các trường dạy về kinh doanh có thể đánh giá khả năng của các sinh viên nộp đơn muốn xin học tại các trường của họ, bài kiểm tra này được sử dụng như một bài kiểm tra dự đoán đầu vào cho các chương trình học MBA hay các chương trình quản trị khác trên đại học. Đạt được điểm cao là điều cần thiết để được học các chương trình hàng đầu, các nhà tuyển sinh cho chúng ta biết rằng sự xuất sắc của mỗi người dự tuyển thì đồng thời cũng phụ thuộc vào các tiêu chuẩn khác như kinh nghiệm nghề nghiệp và hạng điểm trung bình (Grade Point Average) bằng đại học của sinh viên chưa tốt nghiệp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP