đề 12

Cập nhật: 16/01/2015

nếu cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, C thay đổi được cho C thay đổi đến giá trị Ucmax cho U hai đầu mạch pà kon tính U hai đầu R L trong trường hợp đó

Có thể bạn quan tâm

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P2 - Đề 12

  • 9
  • 66
  • 1
“ ... mtg2x-mtgx-1=0(13).cos(2x1+2x2)=1- tg (x + x )1+ tg (x + x )2 12 2 12 . (14)Với giả thiết x1+x2ạ2+k thì (14) có nghĩa.Mặt khác, tg(x1+x2)=tgx + tgx1- tgx tgx 12 12(15). Với giả thiết cosx ạ 0 thì tgx1và ... khi y đạt cực đại, nghĩa là khi 21xsin24= = 1sin22= = o60 SABC là tứ diện đều. Thể tích lớn nhất là : Câu I.1)m=-1:Hàmsốcódạngy=-x + 2x - 5x-12.a) Bạn đọc tự giải.b) ... đỷợcy1= +4và y2=- -4. Gọi d là khoảng cách giữa M1và M2thì d2=MM =(x -x) +(y -y) 12 2212212. Sau khirút gọn đỷợcd2=( + )2[1+(1+4)2].Vì , >0 nên + 2 ; dấu”

cao thủ thử tính nha

Có thể bạn quan tâm

wên tính UL, UR theo U và Uc max

Có thể bạn quan tâm

Đề thi Quản trị học - Đề 12

  • 2
  • 78
  • 3
“ ... muốn ở người lãnh đạo (“xếp”) của mình và phân tích lý do.HẾTGiảng viên ra đề: Thân Tôn Trọng Tín Trang 2/2ĐỀ B (LEÛ) ... quản trị và những người thừa hànhD. Sa thải nhân viên cũ và tuyển dụng nhân viên mới một cách đều đặn15. Khi bàn về động viên trong quản trị, lý thuyết về bản chất con người của Mc.Gregor ngụ ... hạn của những nhà quản trị cấp trên C. Giao hết cho các cấp dưới quyền hạn của mìnhD. Sự chia đều quyền hạn giữa các nhà quản trị với nhau17. Hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp”

Uc max khi Zc=(R^2+Zl^2)/ZL Ucmax=U ca mach chia cho (BAM MAY TINH SHIFT TAN (Zl/R)ROI BAM SIN DAU=) MOI CHI TIET KO HIEU LIEN HE MINH NHA

Có thể bạn quan tâm

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 12

  • 6
  • 213
  • 1
“ ... Tra bảng phân phối chuẩn tính giá trị Z (c) Tất cả các câu trên đều đúng (d) Thành lập giả thuyết H1 (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 3. Để kiểm định dữ liệu có tuân theo phân phối xác ... 2.325 6.045 15.81 6.82 31 Observed A B C12 Văn phòng Expected 6.3 16.38 42.84 18.48 84 Observed 0 3 8 14 NGHỀ NGHIỆP Quản lý Expected 1.875 4.875 12. 75 5.5 25 TỔNG 15 48 50 27 140 ... THỐNG KÊ LỚP 04QK Thời gian làm bài: 90 phút (Sinh viên được sử dụng tài liệu và làm bài trên đề thi) Số câu đúng: Điểm: Phần 1: TRẮC NGHIỆM (20 điểm): Hướng dẫn chọn câu trả lời Chọn”

BAN BAM SHIFT TAN(R/Zl) nha minh lon chut ban hoc tot

Bài viết liên quan