Bài tập về thấu kính lớp 11.

Cập nhật: 16/01/2015

Ở hình vẽ, S là điểm sáng, S' là ảnh, F là tiêu điểm vật của thấu kính. Bằng phương pháp hình học hãy xác định vị trí quang tâm O của thấu kính

Có thể bạn quan tâm

Bài tập cấp số cộng lop 11

 • 4
 • 915
 • 39
“ ... Duy Tiến trờng THPT Yên Mô B Bài 6: Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để a2, b2, c2 tạo thành csc là 1 1 1, ,b c c a a b+ + + cũngtạo thành một csc. Bài 7: cho csc (un) và các ... và số hạng cuối bằng 10. Bài 8(Đs nc) Chứng minh rằng trong mọi csc ta cã:( ) ( ) ( ) 0m n kS S Sn k k m m nm n k− + + = ở đây m, n, k là các số nguyên dơng Bài 9:1)cho csc, chngs minh ... 1)mnS m mS n n+=+ Bài 10(ds nc-15) cho csc u1, u2, ,un. Trong đó ui0 với mọi i=1,2,…,n Chøng minh r»ng 1 2 2 3 1 11 1 1 1 n n nnu u u u u u u u+ + + = Bài 11(dsnc-16)Cho”

bài này cũng dễ mà bạn. Ta nối SS', SS' cắt trục chính ở O. Từ O kẻ 1 TK vuông góc với mặt phẳng trục chính. O chính là quang tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài tập cấp số nhân lop 11

 • 4
 • 801
 • 27
“ ... Ngời soạn thảo: Là Duy Tiến trờng THPT Yên Mô B Bài tập cấp số nhânDạng I: chứng minh một dÃy số là csn Bài 1: chứng minh dÃy số sau là csn:1) -3; 6; -12; 242) (un) víi ... của csn Bài 6:cho csn (un), biết u1=2; u3=18.1 Ngời soạn thảo: Là Duy Tiến trờng THPT Yên Mô Ba) tìm công bội q của csn đà chob) tính u6c) tính tổng của 10 số hạng đầu tiên Bài 7: ... Tìm x và y.Dạng III-chứng minh tính chất csn Bài 12: chứng minh rằng a, b, c lập thành một csn khi và chỉ khi 1 1 1, ,a b c lập thành một csn Bài 13:cho csn a,b,c,d. chøng minh r»nga) 2”

ui. Sorry bạn, mình chưa coi hình vẽ. Bây giờ mình đang bận nên bữa sau sẽ post câu trả lời lên sau. SR

Có thể bạn quan tâm

Bài tập về Thấu kính_Hệ TK

 • 7
 • 228
 • 13
“ ... Bài tập trắc nghiệm. BÀI TẬPVỀ THẤU KÍNH VÀ HỆ THẤU KÍNH - Lớp 11P1: VËt AB = 2 (cm) nằm trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm cho ảnh A B cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính ... thấu kính: Công thức h thấu kính: 1111'11fdd=+2221'11fdd=+add =+2'1k = k1.k2Khi a = 0: D = D1 + D2 Đáp án. BÀI TẬPVỀ THẤU KÍNH VÀ HỆ THẤU KÍNH - Lớp ... kính 10 (cm) và 30 (cm). Tiêu cự của thấu kính đặt trong nước có chiết suất n = 4/3 là:A. f = 45 (cm). B. f = 60 (cm). C. f = 100 (cm). D. f = 50 (cm). Bài tập trắc nghiệm. BÀI TẬPVỀ THẤU”

Có thể bạn quan tâm

Bài tập về Thấu kính_Heej TK

 • 9
 • 96
 • 1
“ ... 21'2'1ddddBÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH VÀ HỆ THẤU KÍNH - Lớp 11NC Bài tập trắc nghiệm. BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH VÀ HỆ THẤU KÍNH - Lớp 11NCP4: Cho thÊu kÝnh O1 (D1 = 4 dp) đặt đồng trục với thấu kính ... khoảng 20 (cm). Đáp án. BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH VÀ HỆ THẤU KÍNH - Lớp 11NCP1 (C); P2 (D); P3 (D); P4 (A); P5 (D); P6 (C) . P7 (B) . I. MỤC TIÊUBÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH VÀ H THU KNH - Lp 11NC*Củng ... toans về hệ hai TK đồng trục . fdd1'11=+BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH VÀ HỆ THẤU KÍNH - Lớp 11NCddABBAk'''−== Các công thức của thấu kính: + Qui ước dấu: Thấu kính”

Có thể bạn quan tâm

Ôn tập về thấu kính - Đề tham khảo ( Hay )

 • 8
 • 110
 • 1
“ ... tên : BÀI TẬP ÔN TẬP VỀ THẤU KÍNH Lớp : 9/ ( Dạy ngoài giờ ) Bài 1 : Hình vẽ dưới đây cho biết xy là trục chính của một thấu kính, S là điểm sáng và S’ là ảnh của điểm sáng qua thấu kính đã ... một thấu kính hội tụ cách thấu kính 20cm, thấu kính có tiêu cự 10cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là :a) 20cm b) 0,25m c) 40cm d) 30cmCâu 12 : Vật kính của máy ảnh là một :a) Thấu kính ... một thấu kính hội tụ cách thấu kính 20cm, thấu kính cótiêu cự 10cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là :a) 20cm b) 0,25m c) 40cm d) 30cmCâu 12 : Vật kính của máy ảnh là một :a) Thấu kính”

Có thể bạn quan tâm

BÀI TẬP VỀ TỆP-HKII-LỚP 11

 • 10
 • 243
 • 4
“ ... định bài toán?-Input: Tệp bt.pas-Output: Thông báo về số dòng có trong tệp bt.pas Bài t p làm vi c v i t pậ ệ ớ ệGv: Trần Thị Nga Bài t p làm vi c v i t pậ ệ ớ ệ1. Lý thuyết2. Bài tập Bài ... dữ liệu, đóng tệp. Bài tập về nhà: Hãy lập trình đếm xem tệp bt.pas có bao nhiêu từ begin, sử dụng bao nhiêu dấu ; Bài t p làm vi c v i t pậ ệ ớ ệ1. Lý thuyết2. Bài tập Hãy lập trình và ... >,<d/s kết quả>); - Đóng tệp: Close(<biến tệp>); Bài t p làm vi c v i t pậ ệ ớ ệ1. Lý thuyết2. Bài tập Bài tập 1: Cho tệp văn bản bt1.txt nằm trong thư mục gốc ổ C gồm nhiều”

Có thể bạn quan tâm

lý thuyết, bài tập về từ trường lớp 11

 • 22
 • 2
 • 11
“ ...  .sin , .sinf vB v B vB   (N) . BÀI TẬP TỰ LUẬN. Dạng 1: Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt. Bài 1: a.Một dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng dài ... Nếu dòng điện qua dây tăng lên gấp đôi, bán kính vòng dây giảm đi một nửa. Thì B tại tâm O tăng hay giảm bao nhiêu lần? Bài 4: Cuộn dây tròn bán kính 2π cm, 100 vòng, đặt trong không khí có ... bằng bao nhiêu? Bài 5: Một khung dây tròn, bán kính 30cm gồm 10 vòng dây. Cảm ứng từ tại tâm của khung dây B = 53,14.10(T). Xác định cường độ dòng điện qua khung dây. Bài 6: Một ống dây”

Có thể bạn quan tâm

skkn một số bài tập về THẤU KÍNH

 • 58
 • 203
 • 0
“ ... Chuyên đề: Một số dạng bài tập về thấu kính Bài 3:(Trích bài 44-45.2 sách bài tập Vật lý 9)Cho biết là trục chính của một thấu kính, S là điểm sáng, S’ là ảnh của S tạo bởi thấu kính đó.a, S’ là ... THCS Yên Lạc35 Chuyên đề: Một số dạng bài tập về thấu kính PHẦN II. NỘI DUNGCHUYÊN ĐỀ: MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNHI, LÝ THUYẾT:1. CÁC ĐỊNH NGHĨA:a) Thấu kính: Là một môi trường trong suốt đồng ... Yên Lạc1 Chuyên đề: Một số dạng bài tập về thấu kính II. Mục đích nghiên cứu.- Xây dựng hệ thống bài tập và phương pháp giải đặc trưng cho các bài tập về thấu kính. - Cung cấp cho học sinh một”

Có thể bạn quan tâm

SKKN sử dụng microsoft excel hỗ trợ cho việc ra đề bài tập phần thấu kính trong chương trình vật lý 11

 • 15
 • 19
 • 0
“ ... hỗ trợ cho việc ra đề bài tập phần thấu kính trong chương trình Vật lý 11BÀI 10: Đặt một vật sáng phẳng nhỏ AB trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự ... hỗ trợ cho việc ra đề bài tập phần thấu kính trong chương trình Vật lý 11BÀI 7: Đặt một vật sáng phẳng nhỏ AB trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ. Người ta ... đề bài BÀI 12: Đặt một vật sáng phẳng nhỏ AB trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm. Người ta thấy có ảnh A1B1 rõ nét trên màn. Giữ thấu kính”

Có thể bạn quan tâm

hướng dẫn học sinh lớp 9 giải bài tập về thấu kính

 • 22
 • 908
 • 0
“ ... của thấu kính rồi áp dụng nó để giải bài tập. Chuyên đề 3: xây dựng công thức thấu kính và áp dụng công thức để giải bài tập về thấu kính. Ví dụ 10:Một điểm sáng S cho ảnh thật là S’ qua 1 thấu ... luận:“Hướng dẫn học sinh lớp 9 giải bài tập về thấu kính gồm 3 chuyên đề, mỗichuyên đề là một dạng bài tập về thấu kính. Ở đó học sinh được củng cố không chỉđơn thuần là kiến thức về quang học nói ... Song bài tập này về thấu kính còn rất nhiều, rất phong phú và đa dạng với nội dungphức tạp yêu cầu học sinh cần có kiến thức tổng hợp với gương phẳng, gương cầuhay hệ thấu kính hay bài tập về”