các câu hỏi và thắc mắc về môn địa lớp 9

Cập nhật: 15/01/2015

các câu hỏi và thắc mắc về môn địa lớp 9

Có thể bạn quan tâm

39 câu hỏi và đáp án thi môn đường lối.doc

 • 43
 • 2
 • 85
“ ... Hungari (năm 191 8), Đảng Cộng sản Pháp (năm 191 9)… Đối với các dân tộc thuộc địa, Cách mạng Tháng Mười nêu tấm gương sáng trong việc giải phóng các dân tộc bị áp bức. Về ý nghĩa của Cách mạng Tháng ... sao đảng chủ trương thành lập mặt trận việt minh? 193 0- 193 1 193 6- 193 9Nhận định kẻ thù:Đế quốc phong kiến Bọn phản động thuộc địa Pháp tay sai của chúngNhiệm vụ Chống đế quốc giành độc ... yếu nhằm thống nhất lãnh đạo đưa cách mạng tới thắng lợi.7. Vì sao vừa mới ra đời Đảng đã lãnh đạo được cao trào cách mạng 193 0- 193 1?Trong những năm 192 9 – 193 3 trên thế giới nổ ra cuộc”

BTBD là Bài Tập BẢn Đồ bạn ui!!! Ai pót thêm đi nào. Về cơ cấu ngành dịch vụ ý!!!

Có thể bạn quan tâm

Các câu hỏi và bài tập môn Kỹ Thuật Đo lường 1A

 • 6
 • 1
 • 57
“ ... chung phơng pháp mà hóa xung. Câu 9 : Trình bày tóm tắt cách phân loại phơng pháp đo căn cứ vào điều kiện cân bằng. Câu 10 : Trình bày tóm tắt cách phân loại phơng pháp đo căn cứ vào cách tạo ... sánh sự giống khác nhau về cấu tạo của cơ cấu đo điện động loại một khung đây động hai khung dây động. Câu 9 : Trình bày cấu tạo, đặc điểm ứng dụng của cơ cấu đo từ điện. Câu 10 : Trình ... quay dòng điện đa vào cơ cấu. ứng dụng của cơ cấu đo điện từ. Câu 4 : Hãy cho biết nguyên lý làm việc của cơ cấu đo điện động, phương trình đặc tính quan hệ giữa góc quay dòng điện đưa vào”

Hãy kể tên các ngành công nghiệp trọng điểm.
Trong các nganh trên ngành nào quan trong nhất? Vì sao?
Nhanh lên ngay mai mình làm kiểm tra rồi

3 ngành công nghiệp trọng điểm nhất của VN theo thứ tự là:
1. Dầu mỏ
2. May mặc
3. Thủy sản (chế biến, xuất khẩu...)
một ngành công nghiệp được coi là trọg điểm khi nó phát triển dựa trên thế mạnh tài nguyên của quốc gia, chiếm tỉ trọg GDP cao và thúc đẩy quá trình phát triển của kinh tế.
định nghĩa công nghiệp trọng điểm có trong bảng tra cứu thuật ngữ phần cuối sách Địa 9 đấy. bạn dựa vào đó mà trả lời ý 2 ;-)

Có thể bạn quan tâm

Các câu hỏi và đáp án môn quản trị học pdf

 • 21
 • 217
 • 5
“ ... khôngcó chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa nhỏ về công tác quản lý, về kiến thức quản lý, về kinh phí đihọc, về đi học hỏi kinh nghiệm trong ngoài nước, CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CŨNG ... tôn trọng lẫn nhau được hoà nhập với mọi người. Khi các nhân viên cảm thấy hài lòng về bản thân, về công việc về công ty họ sẽ tỏ ra rất hợp tác. Dướiđây liệt kê những cách tốt nhất mà ... nhiệm, tự do hành động- Cảm nhận về sự liên quan, ảnh hưởng- Cảm nhận về vai trò tầm quan trọng- Phát triển cá nhân- Quan tâm giúp đỡ cấp dưới- Địa vị khả năng cải thiện dịa vị- Đánh”

Có thể bạn quan tâm

Các câu hỏi và đáp án môn Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

 • 404
 • 2
 • 84
“ ... khi người dân các công ty tìm cách né tránh nghĩa vụ các khoản thuế khi các viên chức lạm dụngquy định theo ý của họ bằng cách cố gắng bòn rút tiền từ các công dân các công ty.Một ... quy định các ngạch bậccông chức chế độ đãi ngộ chung. Khi quyết định những vấn đề quan trọng đó, các cơ quan trung ương cần tham khảo ý kiến của các cơ quan nhà nước ở địa phương các tổ ... Hiếnpháp Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân. Qua các bản Hiến pháp các Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân (hành chính) đều có thểthống nhất chung là: nhiệm vụ và”

Có thể bạn quan tâm

Các câu hỏi và trả lời Bảo vệ Tốt nghiệp hay dùng về Phương pháp xá định các chỉ tiêu của nền mặt đường

 • 12
 • 49
 • 3
“ ... khuôn mẫu nhiệt kế vào giá treo. Đặt các viên bi vào giá đỡ gác trên mặt mẫu, nới các vít ở giá đỡ sao cho các viên bi nằm giữa khuôn mẫu Ngâm giá treo có lắp khuôn mẫu bi vào trong bình ... ẩm. Tiếp tục đầm nén cho các phần còn lại xác định W γk  từ các giá trị W γk ta vẽ được đường cong biểu thị mối quan hệ giữa chúng  γk ,max W011. Các thiết bị, PP đánh giá ... 1050CBuộc dây vào các viên đá, cho vào tủ sấy trong 1h đến nhiệt độ tn0 Nhúng từng viên đá vào trong nhựa (đã đun đến nhiệt độ tn0 trong 15s) Treo các hòn đá lên giá đỡ trong 15s để nguội”

Có thể bạn quan tâm

Tuyển tập các câu hỏi và trả lời đề cương ôn thi môn phương pháp nghiên cứu khoa học

 • 75
 • 315
 • 14
“ ... 6 .90 9)2 + 4(11.5 – 6 .90 9)2 + 3(2 – 6 .90 9)2 = 1 59. 9Ta có bảng ANOVA: Loại biến thiênBiến thiên Bậc tự doTrung bình biến thiênFGiữa nhómSSG = 1 59. 9 k – 1 = 2MSG = = 79. 95Ftính ... nhận định về kết quả của vấn đề nghiên cứu, là câu trả lời giả định cho câu hỏi nghiên cứu.Dựa vào các giả thuyết đề xuất, nhà nghiên cứu thực hiện các quan sát, phân tích kiểm chứng các kết ... thường gặp  Câu hỏi một lựa chọn: là câu hỏi câu trả lời cho sẵn:Ví dụ: Bạn có thích học Triết học không?Thích 1Không thích 2Không có ý kiến 3 Câu hỏi có nhiều lựa chọn: là câu hỏi mà người”

Có thể bạn quan tâm

các câu hỏi và đáp án bộ môn kinh tế công cộng

 • 14
 • 30
 • 0
“ ... phủ phải xác định quy mô công nghệ sản xuất các sản phẩm để đem lại lợi nhuận tối đa khi quyết định trả lời câu hỏi sản xuất nhưthế nào? sai vì khi trả lời câu hỏi sản xuất như thế nào ... đói nâng cao mức sống. Sau chương trình khoảng cách của những người nghèo đói ở vùng sau vùng xa những người khá giả ở thành thị sẽ được thu hẹp Câu 23: Do đặt trọng số người giàu người ... không có tính cạnh tranh Câu 19: Mức sản lượng tối ưu thị trường lớn hơn mức sản lượng tối ưu xã hội trong ngoại ứng tiêu cực nhỏ hơn trong ngoại ứng tích cực Câu 9: Khi trả lời sản xuất”

Có thể bạn quan tâm

80 câu hỏi và trả lời về những nguyên lí cơ bản chủ chủ nghĩa Mac Lênin Tài liệu luyện thi đại học môn lịch sử

 • 114
 • 76
 • 0
“ ... bởi hai điểm nút sự thay đổi về lượng đạt tới điểm nút sẽ 30 80 câu hỏi trả lời về những nguyên lí cơ bản chủ chủ nghĩa Mac - Lênin1) Các quan niệm về vật chất của các nhà duy vật trước ... về sự thống nhất giữa các mặt đối lập. Năm 191 7, V.I.Lênin viết tác phẩm Nhà nước cách mạng bàn về vấn đề nhà nước chuyên chính vô sản, bạo lực cách mạng vai trò của đảng công nhân ... TRỊPhàn 3 - 20 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC=======Phần 1- 35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC Câu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin ba bộ phận lý luận cấu thành của nó?Đáp. Câu trả”

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam 32 câu hỏi và trả lời về lịch sử đảng

 • 94
 • 534
 • 1
“ ... Nam: Àưng Dûúng cưång sẫn àẫng (6- 192 9), An Nam cưång sẫn àẫng (7- 192 9) vaâ Àưng Dûúng cưång sẫn liïn àoân (9- 192 9). Tûâ ngây 3 àïën ngây 7 thấng 2 nùm 193 0, Hưåi nghõ thưëng nhêët Àẫng àậ ... MÚÁI ( 198 6- 199 6) 79 CÊU 28: NHÛÄNG BÂI HỔC CH ËU CA 10 NÙM ÀƯÍI MÚÁI LÂ GỊ? 81 CÊU 29: NHÛÄNG THÂNH TÛÅU VÂ BÂI HỔC SAU 5 NÙM THÛÅC HIÏÅN NGHÕ QUËT ÀẨI HƯÅI LÊÌN THÛÁ VIII CA ÀẪNG ( 199 5-2000) ... nùm 194 6 àïën nùm 194 9, Àẫng àïì ra ch trûúng giẫm tư 25%, tõch thu rång àêët ca bổn àïë qëc Viïåt gian chia cho dên cây, tẩm cêëp rång àêët vùỉng ch cho nưng dên. + Tûâ nùm 194 9 àïën nùm 195 3,”

Xem nhiều gần đây