Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Cập nhật: 11/01/2015

Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH

9.Hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h32) có cạnh AB song song với mặt phẳng (EFGH).

Hãy kể tên các cạnh khác song song với mặt phẳng (EFGH)

Cạnh CD song song với những mặt phẳng nào?

Đường thẳng AH không song song với mặt phẳng (EFGH), hãy chỉ ra mặt phẳng song song với đường thẳng đó.

Hướng dẫn:

a) Ngoài AB, các cạnh song song với mặt phẳng (EFGH) là BC; CD; AD

b) Cạnh CD song song với hai mặt phẳng (ABFE) và (EFGH)

c) Mặt phẳng song song với đường thẳng AH là mặt phẳng (BCGF).

Có thể bạn quan tâm

bai tap boi duong hoc sinh gioi toan lop 8

 • 2
 • 297
 • 7
“ ... 58 lần ? 20 / Cho bốn số a, b, c, d sao cho ab = 1; ac + bd = 2. Chứng minh rằng 1 - cd khôngthể là số âm 21 / Tìm x biết: 3 1 98< /b> 7 1 98< /b> 6 1 98< /b> 5x 1 98< /b> 6 1 98< /b> 7 1 98< /b> 5x 1 98< /b> 5 1 98< /b> 7 1 98< /b> 6x=−−+−−+−− 22 / Cho ... B++++= 20 00.161 1 98< /b> 7.31 1 98< /b> 6 .2 1 1 98< /b> 5.11 124 A 20 00. 1 98< /b> 41 19. 31 18. 2 117.11B ++++= 19/ Có tồn tại số nguyên dương nào mà nếu ta bỏ đi chữ số đầu tiên thì số đó giảm đia/ 57 lần ? b/ 58 ... ++++−++−− 1 98< /b> 6 321 11 321 11 2 1116/ Chứng minh rằng: 2 222 4444 79 915140 79 915140 ++=++17/ Chứng minh rằng nếu x + y = 1 và x,y khác 0 thì: 3yx)yx (2 1yx1xy 22 33+−=−−− 18/ So”

Có thể bạn quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài soạn Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 8

 • 2
 • 220
 • 10
“ ... đó:(x+y+z) 2 = 22 2 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2zyxcbazyxczbyax++=++++===( vì a 2 + b 2 + c 2 = 1) (0 ,25 điểm)⇒ x 2 + y 2 + z 2 + 2xy +2yz + 2xz = x 2 + y 2 + z 2 (0 ,25 điểm)⇒2xy +2yz ... ⇔===2z1yx (0 ,25 điểm)Tính đúng A= (x -1 ) 20 08 +(y -1 ) 20 08 +( z - 1) 20 08 =1 (0,5 điểm) Bài 3: (1,5 điểm) a)P(x)= 3x6x2x2x3x3x2xx 23 4 23 4−−−+−−−+= 2 2 22 22 )1x(1xx)3x()1x()3x)(1xx(+++=−+−++ ... (1,5 điểm) x 2 + 2y 2 + z 2 - 2xy - 2y - 4z + 5 = 0⇔(x - y) 2 + (y - 1) 2 +(z - 2) 2 = 0 (0,5 điểm) ⇔=−=−=−02z01y0yx (0 ,25 điểm) ⇔===2z1yx (0 ,25 điểm)Tính”

Có thể bạn quan tâm

Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 tập 2

 • 26
 • 347
 • 0
“ ... Câu 3: (2 điểm) Tài liệu bồi dỡng HSG Toán 3 Các bộ tài liệu Ôn thi HSG Toán Lớp 8 www.PNE.edu.vna) 123 98< /b> 991 00101 123 98< /b> 991 00101+++++++++++=Ab) 423 13 484 626 7. 423 133 423 13 384 626 7. 423 134+=BCâu ... = 20 02; a = 11570 ; a = 22 7 >89 ; a = >29 5 63;a = >29 9 537.Tài liệu bồi dỡng HSG Toán 1 Các bộ tài liệu Ôn thi HSG Toán Lớp 8 www.PNE.edu.vnb) 1003 20 05 .20 05300 620 04 .20 04+c) )20 05 .20 0 420 0 420 04 .20 0 520 05( 190 01570 ... 61. 59 4 9. 747.54+++b) 9 11 9 7 9 13 9 1001 9 133 1001 3113733. 23 .4 724 23 47 .24 +++++Tài liệu bồi dỡng HSG Toán 18 Các bộ tài liệu Ôn thi HSG Toán Lớp 8 www.PNE.edu.vn 12 222 20 0 320 0 420 05=BBài”

Có thể bạn quan tâm

Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 tập 3

 • 45
 • 157
 • 2
“ ... trình: 22 2 22 2 2 bxxaxbbxax=+Đề số 34 B ộ đề thi Học sinh giỏi Toán Lớp 8 www.PNE.edu.vn a) Rút gọn biểu thức: ++=+aaaaaaaaaAnn 22 22 1 2 344 )2( .3 2 b) Tính ... điểm)Tính tổng )2) (1(1 5.4.3134 .2 13 .2. 11++++++=nnnSĐề số 32 B ộ đề thi Học sinh giỏi Toán Lớp 8 www.PNE.edu.vn Đề số 5 Bài 1: (2 iểm) Cho biểu thức:30111 2 09 1 127 1651 22 22 +++++++=xxxxxxxxM1) ... ++++++=41 12 41441 2 4111 413411444444ACâu 2: (2 điểm)a) Giải phơng trình: 0 120 106 194 23 4=+ xxxxb) Cho babyax+=+144 và 1 22 =+ yxChứng minh rằng: 10 >21 0 02< /b> 20 04 10 02< /b> 20 04)( 2 babyax+=+Câu”

Có thể bạn quan tâm

giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình - bài 5, chương 3 môn toán lớp 9

 • 10
 • 161
 • 5
“ ... các h giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.Xem và làm lại các dạng bài tập đã giải.Làm BT >28 , 30,33 trang 22 ,23 SGK. Chuẩn bị các BT luyện tập. Giỏo ỏn Toỏn 9 chng 3Tun :2 0- 21 ; Tit:40,41 ... 110 100 x+1 08 100 y =2, 17 hay 1,1x+1,08y =2, 17 (1)Số tiền phải trả cho cả hai loại hàng khi thuế VAT 9% là:1 09 ( ) 2, 18 100 x y+ =hay 1,09x+1,09y =2, 18 (2) Giáo án Toán 9 – chương 3 Giáo án Toán 9 – chương 3cũng ... giải.Ví dụ 1: (SGK) Giải:Gọi chữ số hàng chục là x ,chữ số hàng đơn vị là y (x,y>0)Theo đề bài ta có: 2y - x=1 (1)(10x + y) - (10y + x) =27 ⇔9x - 9y =27 ⇔x – y =3 (2) (1), (2) 2 13x yx”

Xem nhiều gần đây