Bài tập 9 - Trang 81 - SGK Hình học 12

Cập nhật: 10/01/2015

Bài tập 9 - Trang 81 - SGK Hình học 12

Có thể bạn quan tâm

Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh thpt miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “quang hình học ” vật lý lớp 11 - nâng cao

 • 177
 • 407
 • 4
“ ... trình giải bài tập vật lý thí nghiệm nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh ở THPT miền núi( luận văn thạc s - Năm 199 9- HSPTN), Đào Quang Thành - Tích cực hoá hoạt động học tập vật ... 1.3. Bài tập vật lý và thực trạng dạy học vật lý, bài tập vật lý ở trƣờng trung học phổ thông miền núi hiện nay. 1.3.1. Bài tập vật lý 1.3.1.1. Một số quan niệm về bài tập vật lý Bài tập ... chọn hệ thống các bài tập vận dụng kiến thức phần quang hình học 77 2.5.4. Phân tích và sử dụng hệ thống bài tập phần quang hình học 77 2.5.5 Hƣớng dẫn học sinh giải bài tập 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG”

9. Tính khoảng cách từ điểm A(2 ; 4 ; -3) lần lượt đến các mặt phẳng.

9. Tính khoảng cách từ điểm A(2 ; 4 ; -3) lần lượt đến các mặt phẳng sau:

a) 2x - y + 2z - 9 = 0 ;

b) 12x - 5z + 5 = 0 ;

c) x = 0.

Hướng dẫn giải:

a) 

   .

b)

 

c)d(A,(R)) = 2.

Có thể bạn quan tâm

Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “Quang hình học” lớp 11 nâng cao

 • 10
 • 279
 • 5
“ ... nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh ở THPT miền núi( luận văn thạc s - Năm 199 9- HSPTN), Đào Qu ang Th ành - Tích cực hoá hoạt động học tập vật lý của học sinh PTTH miền núi trên ... giải bài tập vật lý( luận văn thạc sĩ - Năm 199 7- HSPTN), Ngu yễn Th ị Nga - Lựa chọn phối hợp các giải pháp nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh THP T trong giờ giải bài tập vật ... hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “Quang hình học lớp 11 nâng cao II. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Qú a trình dạy-h ọc bài tập v ật lý ở trƣờng TH PT”

Có thể bạn quan tâm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC, HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ PHẦN “QUANG HÌNH HỌC ” VẬT LÝ LỚP 11, NÂNG CAO

 • 177
 • 81
 • 0
“ ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 43 * Phân loại theo nội dung: Ngƣời ta chia bài tập theo các đề tài của tài liệu Vật lý. Ví dụ: Bài tập học, bài tập nhiệt học, ... cứu vấn đề trong bài tập: Bài tập định tính (bài tập câu hỏi hay bài tập lôgic) : Loại bài tập các điều kiện cho đều nhấn mạnh bản chất vật lý của hiện tƣợng. Khi giải chúng học sinh phải lập ... chọn hệ thống các bài tập vận dụng kiến thức phần quang hình học 77 2.5.4. Phân tích và sử dụng hệ thống bài tập phần quang hình học 77 2.5.5 Hƣớng dẫn học sinh giải bài tập 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG”

Có thể bạn quan tâm

Biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi day học bài tập vật lý phần Quang hình học

 • 177
 • 57
 • 0
“ ... trình giải bài tập vật lý thí nghiệm nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh ở THPT miền núi( luận văn thạc s - Năm 199 9- HSPTN), Đào Quang Thành - Tích cực hoá hoạt động học tập vật ... dạy bài tập phần quang hình học hiện nay 76 2.5.3. Lựa chọn hệ thống các bài tập vận dụng kiến thức phần quang hình học 77 2.5.4. Phân tích và sử dụng hệ thống bài tập phần quang hình học 77 ... 1.3. Bài tập vật lý và thực trạng dạy học vật lý, bài tập vật lý ở trƣờng trung học phổ thông miền núi hiện nay. 1.3.1. Bài tập vật lý 1.3.1.1. Một số quan niệm về bài tập vật lý Bài tập”

Có thể bạn quan tâm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ + HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO

 • 5
 • 149
 • 9
“ ... đường tròn nào?a. (x - 1)2 +(y - 1)2 =4 b. (x - 2)2 +(y - 6)2 =4 c. (x - 2)2 +(y - 3)2 =4 d. x2 +y2 =4[<br>]Cho đường thẳng d có phương trình x+y - 2 =0.Phép hợp thành ... P( - 8;4) d. S( - 4; - 8)[<br>]Cho đường thẳng d có phương trình 2x+y - 3 =0.Phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k =2 biến d thành đường thẳng nào?a. 2x+y - 6=0 b. 2x+y+3 =0 c. 4x - 2y - 3 ... trình (x - 1)2 +(y+2)2 =4. Phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k = - 2 biến (C) thành đường tròn nào?a. (x+2)2 +(y+4)2 =16 b. (x - 2)2 +(y - 4)2 =16 c. (x - 4)2 +(y - 2)2 =4 d.(x - 4)2”

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Giáo án bài tập và thực hành 5 - Tin học 12 docx

 • 2
 • 766
 • 2
“ ... bảng - Về thái độ: Hình thành ý thức tự giác, thao tác nhanh nhẹn, chính xác.2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Giáo viên: Giáo án, kiến thức, kĩ năng thuyết trình, giảng giải - Học sinh: ... giảng 31/10/2008Tiết 21+22BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 51. Mục tiêu của bài giảng: - Về kiến thức: Hiểu khái niệm liên kết giữa các bảng và cách tạo CSDL gồm có nhiều bảng - Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ ... lời.3. Nội dung bài giảng:3.1. Nội dung3.1.1. Hoạt động 1 (45 phút)3.1.1.1. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Chuẩn bị của giáo viên Chuẩn bị của học sinh - Hướng dẫn học sinh tạo CSDL”

Có thể bạn quan tâm

luận văn: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ PHẦN “QUANG HÌNH HỌC ” VẬT LÝ LỚP 11 - NÂNG CAO docx

 • 177
 • 34
 • 0
“ ... triển tƣ duy cho học sinh. Bài tập 1.14, 1.15,1.16, 1.17 là bài tập rất thực tế, gần gũi với học sinh và khi giải bài tập này rèn luyện kỹ năng vẽ hình cho học sinh. Bài 1. 19 bài tập vận dụng ... toàn, các bài tập vận dụng các định luật chất khí, các bài tập điện học, quang học Các bài tập này đều có các bƣớc đặc trƣng riêng của nó. Ví dụ: Bài tập áp dụng định luật II Niutơn - Vẽ hình, ... tƣợng phản xạ toàn phần để giải bài tập. Các bài tập cơ bản trên là cơ sở để HS giải các bài tập phức hợp Từ bài 1.13 đến 1.23 là các bài tập tổng hợp, các bài tập này vận dụng công thức định”

Có thể bạn quan tâm

dạy giải bài tập về véc tơ trong hình học lớp 10

 • 29
 • 2
 • 6
“ ... quả học tập của học sinh lớp 10 chọn trường PTDT nội trú năm học 201 0-2 011, 2011 - 2 012 và lớp 10 Hóa, Anh, Toán trong học lỳ I năm học 201 2-2 013.27 Dạy giải bài tập về VÉC TƠ trong hình học ... uuur.13APCBNM Dạy giải bài tập về VÉC TƠ trong hình học lớp 10 nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinhebooktoan.comChứng minh SQ ⊥ PR Bài 13: Bài 23-tr41-SBT-HH10-nâng caoCho hình vuông ABCD, ... vi nghiên cứu Bài tập hình học phẳng bằng phương pháp véc tơ trong chương I+II SGK hình học 10 theo chương trình cơ bản và nâng cao.4 Dạy giải bài tập về VÉC TƠ trong hình học lớp 10 nhằm”

Có thể bạn quan tâm

Bài tập Quan hệ vuông góc hình học không gian

 • 5
 • 71
 • 14
“ ... Vit Tng đài t vn: 190 0 5 8-5 8-1 2 - Trang | 2 - NKIODACBSM//()()HK BDHK SAC HK AIBD SAC    Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi tâm O, SA = ... PEN-C: Môn Toán (Thy Lê Bá Trn Phng) Hàm s Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 190 0 5 8-5 8-1 2 - Trang | 4 - 1. BC  AB (gi thit ABCD là hình ... hc Luyn thi Quc gia PEN-C: Môn Toán (Thy Lê Bá Trn Phng) Hàm s Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 190 0 5 8-5 8-1 2 - Trang | 3 - Gii: a. Vì H”

Xem nhiều gần đây