Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu đã diễn ra như thế nào ?

Cập nhật: 08/01/2015

Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu đã diễn ra như thế nào ?

Có thể bạn quan tâm

Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.DOC

 • 21
 • 245
 • 4
“ ... cuộc đổi mới nớc ta là cơ sở chủ yếu nhất để không ngừng đổi mới phát triển t duy. Vào những năm đầu của công cuộc đổi mới nớc ta, khi mà Liên Xô các nớc xà hội chủ nghĩa Đông Âu ... xây dựng chủ nghĩa hội, nh V.I Lênin đà khẳng định: " ;Chế độ của ngời xà viên hợp tác xà văn minh là chế độ hội chủ nghĩa& quot; Trong điều kiện của nền kinh tế hàng hoá, các nhu ... đầu, nớc ta đà có quan điểm cho rằng nguyên nhân thất bại của chủ nghĩa hội Liên Xô Đông Âu là do các nớc đó đổi mới chính trị trớc đổi mới kinh tế sau; còn nguyên nhân thành công của”

Cuộc khủng hoảng sớm nhất ở Ba Lan (1978) sau đó lan sang các nước Đông Âu khác.

Cuộc khủng hoảng sớm nhất ở Ba Lan (1978) sau đó lan sang các nước Đông Âu khác. Các thế lực chống Chủ nghĩa xã hội với sự tiếp sức của chủ nghĩa đế quốc bên ngoài, ra sức kích động công nhân bãi công, quần chúng biểu tình đòi cải cách kinh tế, chính trị, đa nguyên, đa đảng, tổng tuyển cử tự do ( tiêu biểu là nhân dân Rumani đấu tranh vũ trang,..).

Có thể bạn quan tâm

Quy luật mâu thuẫn và những biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.DOC

 • 21
 • 240
 • 0
“ ... cuộc đổi mới nớc ta là cơ sở chủ yếu nhất để không ngừng đổi mới phát triển t duy. Vào những năm đầu của công cuộc đổi mới nớc ta, khi mà Liên Xô các nớc xà hội chủ nghĩa Đông Âu ... lập chế độ hội chủ nghĩa. Nhng các nớc TBCN đà xoá bỏ cơ chế thị trờng sau khi chiến tranh kết thúc đà đạt đợc những thành tựu rất 6 sở đổi mới kinh tế, gắn liền với đổi mới kinh tế ... đầu, nớc ta đà có quan điểm cho rằng nguyên nhân thất bại của chủ nghĩa hội Liên Xô Đông Âu là do các nớc đó đổi mới chính trị trớc đổi mới kinh tế sau; còn nguyên nhân thành công của”

Có thể bạn quan tâm

biểu hiện và tác động đến quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ngày nay.DOC

 • 42
 • 52
 • 0
“ ... giá trị. Sự trao đổi là kết quả tất yếu của phân công lao động hội. Nhưng trao đổi theo cách nào lại tuỳ thuộc vào chế độ hội. Trao đổi ngang giá trị hoặc sự mua bán chỉ xảy ra khi xuất ... xác định 15 hoạt động trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hộỉ các nước hội chủ nghĩa các nước nước ta. Ta xét mối quan hệ giũa giá cả, giá cả thị trường, giá cả độc quyền với giá ... hội chủ nghĩa trên thế giới đã lớn mạnh, sự phân công quốc tế hội chủ nghĩa đã trở thành một tất yếu để phát triển kinh tế mỗi nước, chúng ta cần thiết có đủ khả năng tham gia vào”

Có thể bạn quan tâm

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 • 28
 • 813
 • 3
“ ... trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội của Đảng ta nói rõ hơn thực trạng kinh tế chính trị của đất nớc: Nớc ta quá độ lên chủ nghĩa hội, bỏ qua chế độ t bản, từ một xà hội vốn là thuộc ... qhsxvới tính chất trình độ pt của llsx vào quá trình pt kTTT định h ớng xhcn Vn: 5 1 - Quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam: 6 2 - Những thành tựu kinh tế - xà hội đà đạt đợc: 8 3 - ... - Quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam: Từ khi hoà bình đợc lập lại năm 1954, miền Bắc nớc ta đà bớc vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa hội với đặc điểm nh Chủ tịch Hồ Chí Minh đÔ

Có thể bạn quan tâm

tìm hiểu quá trình hình thành và thành tựu của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới từ 1917 đến 1991

 • 115
 • 30
 • 0
“ ... Đại hội II đã thông qua Cương lĩnh, Điều lệ bầu ra các cơ quan Trung ương của Đảng. Đại hội II của Đảng Nhân dân chủ- hội Nga đã hoàn thành quá trình thống nhất của các tổ chức mácxit cách ... tưởng hội khác. Chẳng hạn như Plekhanốp trước kia cũng trong phái dân túy- phái thù địch với chủ nghĩa Mác- nhưng khi ra nước tiếp xúc với chủ nghĩa Mác- nhưng khi ra nước ngoài ... Xô đã bước đầu xây dựng những cơ sở kinh tế- hội chủ nghĩa, nghĩa là bước đầu xây dựng được những nền móng kinh tế, chính trị, hội, dẫn đến chế độ hội chủ nghĩa được xác lập Liên”

Có thể bạn quan tâm

Mâu thuẫn biện chứng và những biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam

 • 14
 • 14
 • 0
“ ... r»ng chØ nh vËy míi cã chủ nghĩa hội nhiều hơn. Thực ra, với quan niệm đó, sở hữu toàn dân đà trở thành sở hữukhông phải của một chủ sở hữu cụ thể nào cả. Hình thức sở hữu Nhà nớc, xét vềtổng ... chập chững ban đầu đợc điềutiết một cách có ý thức theo định hớng xà hội chủ nghĩa, song cũng đà tác độngkhá rõ đến mọi mặt của đời sống xà hội để lại đó những dấu ấn của mình vềmặt văn ... Xô các nớc xà hội chủ nghĩa Đông Âu vấp phải những thất bại nặng nề, khi mà chúng tagiành đợc những thắng lợi bớc đầu, nớc ta đà có quan điểm cho rằng nguyênnhân thất bại của chủ nghĩa”

Có thể bạn quan tâm

Quy luật mâu thuẫn và những biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 • 22
 • 22
 • 0
“ ... nhân thất bại của chủ nghĩa hội Liên Xô Đông Âu là do các nước đó đổi mới chính trị trước đổi mới kinh tế sau; còn nguyên nhân thành công của công cuộc đổi mới nước ta là đổi mới kinh ... lập với cơ chế thị trường của CNTB. Nền kinh tế tập trung đã được các nước Tư bản áp dụng từ trước khi nhiều nước xác lập chế độ hội chủ nghĩa. Nhưng các nước TBCN đã xoá bỏ cơ chế thị trường ... biến đổi không ngừng. Vì vậy, mâu thuẫn là nguồn gốc động lực của mọi quan niệm mới. Như chúng ta đã biết, từ khi chủ nghĩa hội được xây dựng, tất cả các nước hội chủ nghĩa đều”

Có thể bạn quan tâm

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

 • 29
 • 250
 • 2
“ ... phù hợp của qhsxvới tính chất trình độ pt của llsx vào quá trình pt kTTT định h ớng xhcn Vn: 5 1 - Quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam: 6 2 - Những thành tựu kinh tế - xà hội đà đạt ... trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội của Đảng ta nói rõ hơn thực trạng kinh tế chính trị của đất nớc:Nớc ta quá độ lên chủ nghĩa hội, bỏ qua chế độ t bản, từ một xà hội vốnlà thuộc ... Minh1 - Quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam: Từ khi hoà bình đợc lập lại năm 1954, miền Bắc nớc ta đà bớc vào thờikỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa hội với đặc điểm nh Chủ tịch Hồ Chí Minhđà nói:”

Có thể bạn quan tâm

LUẬN VĂN: Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ppt

 • 20
 • 28
 • 0
“ ... gốc động lực của mọi quan niệm mới. Như chúng ta đã biết, từ khi chủ nghĩa hội được xây dựng, tất cả các nước hội chủ nghĩa đều thực hiện nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, cơ chế ... trung đã được các nước Tư bản áp dụng từ trước khi nhiều nước xác lập chế độ hội chủ nghĩa. Nhưng các nước TBCN đã xoá bỏ cơ chế thị trường sau khi chiến tranh kết thúc đã đạt được những ... kìm hãm nó diễn ra gay gắt quyết liệt cần được giải quyết. Nhưng giải quyết nó bằng cách nào? Đó chính là các cuộc cách mạng hội, chuyển đổi nền kinh tế mà cuộc chuyển đổi sang kinh”

Có thể bạn quan tâm

Tiểu luận quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam

 • 19
 • 3
 • 0
“ ... chủ nghĩa hội. Cương lĩnh xâydựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội của Đảng ta nói rõ hơn thựctrạng kinh tế chính trị của đất nước: Nước ta quá độ lên chủ nghĩa hội, ... nước đã hoàn toàn độc lập cả nước thống nhất, cáchmạng dân tộc - dân chủ đã hoàn toàn thắng lợi trên phạm vi cả nước thì cả nước cùng tiếnhành cách mạng hội chủ nghĩa, cùng quá độ lên chủ ... Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chế độ hội chủ nghĩa nền độc lập dân tộc của nhân dân ta”. Thời kỳ quá độ là thời kỳ lịch sử mà bất cứ một quốc gia nào đi lên chủ nghĩa”